Thủ tục công bố cà phê chuẩn nhất

Thủ tục công bố cà phê chuẩn nhất

Công bố cà phê thủ tục tự công bố cà phê sản xuất trong nước. Hiện nay trước nạn cà phê kém chất lượng nên việc thực hiện thủ tục này thực sự quan trọng. Thủ tục công bố này...
read more
Thủ Tục Tư Vấn Tự Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm 2020

Thủ Tục Tư Vấn Tự Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm 2020

Nếu như trước đây, tất cả sản phẩm đều cần phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan chức năng. Thì hiện nay, đối với một số thực phẩm, doanh nghiệp cũng có thể tự công bố...
read more
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy – Trình tự thực hiện: – Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực...
read more