Tự công bố khô bò chất lượng

Tự công bố khô bò chất lượng

Tự công bố khô bò thực sự quan trọng cho những cơ sở kinh doanh, bán buôn về sản phẩm này. Việc công bố này sẽ như một điều để khẳng định được chất lượng của sản phẩm bò khô....
read more
Điều cần biết trong quy định công bố bánh

Điều cần biết trong quy định công bố bánh

Bánh nằm trong nhóm thực phẩm phải bảo đảm an toàn thực phẩm mới được đưa vào thị trường. Vì thế, việc công bố bánh trước lúc công bố tiêu thụ trên thị trường và thực sự quan trọng khi...
read more
Thủ tục công bố cà phê chuẩn nhất

Thủ tục công bố cà phê chuẩn nhất

Công bố cà phê thủ tục tự công bố cà phê sản xuất trong nước. Hiện nay trước nạn cà phê kém chất lượng nên việc thực hiện thủ tục này thực sự quan trọng. Thủ tục công bố này...
read more