Thủ Tục Tư Vấn Tự Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm 2024

Thủ Tục Tư Vấn Tự Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm 2024

Nếu như trước đây, tất cả sản phẩm đều cần phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan chức năng. Thì hiện nay, đối với một số thực phẩm, doanh nghiệp cũng có thể tự công bố...
read more
Thông tư hướng dẫn nghị định 15/2018/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn nghị định 15/2018/NĐ-CP

Về việc đăng thông tin về thực hiện tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Đính kèm tờ trình số 307/TTr-CP ngày 04/10/2018) Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định c...
read more