Thủ Tục Tư Vấn Tự Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm 2023

Thủ Tục Tư Vấn Tự Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm 2023

Nếu như trước đây, tất cả sản phẩm đều cần phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan chức năng. Thì hiện nay, đối với một số thực phẩm, doanh nghiệp cũng có thể tự công bố...
read more