Liên hệ

Xin chào quý đọc giả.
Quý đọc giả có nhu cầu liên hệ để tư vấn và giải đáp mọi vấn đề về thực phẩm:

  • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Kiểm nghiệm thực phẩm
  • Công bố sản phẩm
  • Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm