Ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm làm nhiệm vụ gì?

Ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm làm nhiệm vụ gì?

Trước tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp như hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn thành lập Ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại...
read more