Kiểm tra gần 4.500 cơ sở, TPHCM chưa phát hiện trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm

Kiểm tra gần 4.500 cơ sở, TPHCM chưa phát hiện trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm

TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước có một đơn vị hành chính cấp sở phụ trách công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Trong 6 tháng đầu năm 2024, sở này chưa phát hiện trường hợp...
read more