Đảm bảo thực phẩm sạch trong mỗi bữa ăn là quyền của mọi người

Đảm bảo thực phẩm sạch trong mỗi bữa ăn là quyền của mọi người

Thực phẩm sạch là một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người hiện nay. Lí do là bởi gần đây, hàng trăm vụ thực phẩm bẩn bị phanh phui ra trước ánh sáng, khiến người tiêu dùng...
read more