THÔNG TIN CẢNH BÁO CHẤT AURAMINE O TRÊN MĂNG TƯƠI, KHÔCập nhật ngày 21-04-2016

Trước thông tin cảnh báo của Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hiện chất phẩm màu nhuộm Auramine O trong măng tươi.

An toàn vệ sinh thực phẩm măng khô
An toàn vệ sinh thực phẩm măng khô

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục) đã triển khai lấy các mẫu măng tươi qua luộc và măng khô tại hai chợ trên địa bàn Thành phố gửi Viện Y tế công cộng phân tích. Kết quả: 04/04 mẫu phát hiện có chất nhuộm màu vàng Auramine O với hàm lượng 2 mẫu măng khô: 11,84µg/kg; 41,35µg/kg và 2 mẫu măng tươi luộc: 17,06µg/kg; 3108,94 µg/kg.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân Chi cục đã tiến hành kiểm tra và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm măng tươi luộc và măng khô thông qua các cơ sở kinh doanh đã được phát hiện qua giám sát. Đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành có Công văn chỉ đạo số 534/TTr-ATVSTP ngày 15/03/2016 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh măng tươi luộc, măng khô và sản phẩm có nguy cơ cao sử dụng chất Auramine O trên địa bàn Thành phố.

Chi cục sẽ tiếp tục thông tin kết quả giám sát, xử lý trên website.

Theo thông tin cũ trước đây của atvstp.org.vn

THÔNG TIN CẢNH BÁO CHẤT AURAMINE O TRÊN MĂNG TƯƠI, KHÔ
Rate this post