Người dân ưu tiên thực phẩm ở chợ thay vì mua tại siêu thị

Người dân ưu tiên thực phẩm ở chợ thay vì mua tại siêu thị

Trước những vấn đề đặt ra của công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, thấy rằng nhận thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Song hiện nay, đa phần người dân vẫn đang ưu tiên thực...
read more