Thực phẩm bẩn tràn lan – ai cần chịu trách nhiệm

Thực phẩm bẩn tràn lan – ai cần chịu trách nhiệm

Vài năm trở lại đây, hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn bị phát hiện, biết bao nhiêu người bị nguy hại nghiêm trọng sức khỏe do ăn phải thực phẩm bẩn. Người tiêu dùng ngày...
read more