Thực phẩm như thế nào được gọi là thực phẩm bẩn?

Thực phẩm như thế nào được gọi là thực phẩm bẩn?

Thực phẩm bẩn luôn là mối lo ngại lớn của toàn xã hội. Cùng chúng tôi điểm lại những vụ thực phẩm bẩn gần đây để nắm được tình hình rõ hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm.Tháng 1/2018...
read more
Nguyên nhân thực phẩm bẩn vẫn có mặt trên thị trường

Nguyên nhân thực phẩm bẩn vẫn có mặt trên thị trường

Rau muống tưới dầu nhớt thải – Măng tươi tẩm chất vàng ô – Dưa cải ngâm chất vàng ô – Thịt lợn nhiễm chất tạo nạc – Phẩm màu nhuộm ruốc – Chất tạo thịt gà đẹp – Dấm....
read more