Phân quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phân quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 26.4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM tổ chức tập huấn cho các đơn vị quận, huyện về lĩnh vực an toàn thực phẩm.   Phân cấp quản lý thức ăn đường phố có hiệu lực...
read more